miércoles, 10 de junio de 2015

Programa oficial Hogueras Alicante 2015“38º20´N-0º29´W”
Cartel Fogueres Alacant 2015


Programa oficial Hogueras Alicante 2015

1. Del 20 al 24 de Juny2015 
2. Casa de la Festa Manuel Ricarte C/ Bailén 20 3º 03002 Alicante Teléfono: 965 146 828 Excmo. Ayuntamiento de Alicante Concejalía de Fiestas fiestas@alicante.es Museu de Fogueres Rambla de Méndez Núñez, 29 03002 Alicante Teléfono: 965 146 828 www.alicante.es 
www.facebook.com/concejaliadefiestasayuntamientodealicante Twitter: @FiestasAlacant

3. Del 20 al 24 de Juny2015 3 HOGUERA OFICIAL ADULTA HOGUERA OFICIAL INFANTIL ARTISTA: Pedro Espadero Colmenar LEMA: 38º 20’ N - 0º 29’ W4. Alacant deFOGUERES SantJoan4 DE IZQUIERDA A DERECHA, EN PIE: DAMES D’HONOR Elena Herrero y Yaiza Heras; BELLEA DEL FOC Carmen Caballero; DAMES D’HONOR Itziar Cutillas y Laura Ponce. SENTADAS: DAMES D’HONOR Alba María Olmos y Desireé Ruiz. BELLEA i DAMES ADULTA

5. Del 20 al 24 de Juny2015 5 EN EL CENTRO: BELLEA DEL FOC INFANTIL Daniela Guzzardo DE IZQUIERDA A DERECHA: DAMES D’HONOR Victoria Esteve,Andrea González, Marina Espinosa; DAMES D’HONOR María Ponce,Altea Poveda y Paula Vázquez de Agredos. BELLEA i DAMES INFANTIL

6. Alacant deFOGUERES SantJoan6 DIJOUS, 28 DE MAIG 20.00 H. Inauguració de l’Exposició del Ninot.Sala d’Exposicions de l’Antiga Llotja del Peix. [Patrocina: AMSTEL] DIUMENGE, 7 DE JUNY Des de les 10.00 H. XXX Festival de Paelles.Parc de Lo Morant. [Patrocinen: AMSTEL,COCA COLA,ARRÒS LA FALLERA i MAKRO] DIJOUS, 11 DE JUNY 19.00 H. Clausura Exposició del Ninot. Sala d’Exposicions de l’Antiga Llotja del Peix. [Patrocina: AMSTEL] PROGRAMA OFICIAL JUEVES, 28 DE MAYO 20.00 h.InauguracióndelaExposicióndel Ninot.SaladeExposicionesdelaAntigua LonjadelPescado.[Patrocina:AMSTEL] DOMINGO, 7 DE JUNIO Desde las 10.00 h. XXX Festival de Pae- llas.Parque de Lo Morant. [Patrocinan: AMSTEL,COCA COLA,ARROZ LA FALLERA y MAKRO] JUEVES, 11 DE JUNIO 19.00 h. Clausura Exposición del Ninot. Sala de Exposiciones de la Antigua Lonja del Pescado. [Patrocina: AMSTEL] PROGRAMA OFICIAL THURSDAY, 28TH MAY 20.00 H. Ninot Exhibition Opening. “Antigua Lonja del Pescado” Municipal Exhibition Hall.[Sponsored by: AMSTEL] SUNDAY, 7TH JUNE From 10.00 H. XXX Paella Festival.Lo Morant Park .[Sponsored by: AMSTEL, COCA COLA,ARROZ LA FALLERA and MAKRO] THURSDAY, 11TH JUNE 19.00 H. Ninot Exhibition Closing. “Antigua Lonja del Pescado” Municipal Exhibition Hall.[Sponsored by: AMSTEL] OFFICIAL PROGRAM FRIDAY, 12TH JUNE 18.00 H. Parade of Giants and Big Heads of the City of Alicante.From Plaza del Ayuntamiento to Plaza de España 19.00 H. Offering to Foguerers and Barraquers deceased.‘Mantenedor’,Pedro Valera Bocero.At the Monument to Foguerer, in Plaza de España 19.30 H. Announcement Parade.Itine- rary: Plaza de España, San Vicente St. , Rambla de Méndez Núñez (Casa de la Festa), Rafael Altamira St. and Plaza del Ayuntamiento

7. Del 20 al 24 de Juny2015 7 DIVENDRES, 12 DE JUNY 18.00 H. Cercavila Nanos i Gegants de la Ciutat d’Alacant.Des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça d’Espanya 19.00 H. Homenatge a foguerers i barraquers morts.Mantenedor, Pedro Valera Bocero.Monument al Foguerer, a la plaça d’Espanya 19.30 H. Desfilada del Pregó Itinerari: plaça d’Espanya,C/Sant Vicent, Rambla de Méndez Núñez (Casa de la Festa),C/Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament 21.00 H. Encesa de l’Enllumenat Oficial. Des de la plaça de l’Ajuntament 21.00 H. Pregó de Festes.José Luis V. Ferris.Balcons de l’Excm.Ajuntament d’Alacant. VIERNES, 12 DE JUNIO 18.00 h. Pasacalle Nanos i Gegants de la Ciudad de Alicante.Desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de España 19.00 h. Homenaje a foguerers y barraquers fallecidos.Mantenedor,Pedro Valera Bocero.Monumento al Foguerer, en la Plaza de España 19.30 h. Desfile del Pregó Itinerario: Plaza de España, C/San Vicente, Rambla de Méndez Núñez (Casa de la Festa), C/Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento 21.00 h. Encendido del Alumbrado Ofi- cial.Desde la Plaza del Ayuntamiento 21.00 h. Pregón de Fiestas.José Luis V.Ferris.Balcones del Excmo.Ayunta- miento de Alicante. 21.00 H. Opening of the Official Light- ening.From Plaza del Ayuntamiento 21.00 H. Announcement Festivity. Crier: José Luis V.Ferris (Alicantinian Writer).Balconies of the Town Council of Alicante. SATURDAY, 13TH JUNE 19.00 H. Bands and Committees Parade Itinerary: Alfonso el Sabio Avenue, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira St. and Plaza del Ayuntamien- to. Infant Bellesa del Foc and her court,- Dames d’Honor, will open the Parade 01.00 H. I Session of 8th Night Mas- cletás “Pólvora a la Nit” Contest Pyrotechnic Company: Alicantina de Focs i Artifici.Location: Mercado Babel. [Sponsored by: AMSTEL] SUNDAY, 14TH JUNE 20.00 H. Ninot Parade.Itinerary: Alfonso el Sabio Avenue, Rambla de Méndez Núñez,Rafael Altamira St. and Plaza del Ayuntamiento

8. Alacant deFOGUERES SantJoan8 DISSABTE, 13 DE JUNY 19.00 H. Entrada de Bandes i Desfilada de Comissions Itinerari: av.d’Alfons el Savi,Rambla de Méndez Núñez,C/Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament.Obrin la desfilada la Bellea del Foc Infantil i les seues Dames d’Honor 01.00 H. I Sessió del VIII Concurs de Mascletaes Nocturnes “Pólvora a la Nit”. Pirotècnia: Alacantina de Focs i Artifici. Emplaçament: Mercat de Baver. [Patro- cina: AMSTEL] DIUMENGE, 14 DE JUNY 20.00 H. Cavalcada del Ninot Itinerari: av.d’Alfons el Savi,Rambla de Méndez Núñez,C/Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament SÁBADO, 13 DE JUNIO 19.00 h. Entrada de Bandas y Desfile de Comisiones Itinerario: Avda. de Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, C/Rafael Al- tamira y Plaza del Ayuntamiento.Abren el desfile la Bellesa del Foc Infantil i les seues Dames d’Honor 01.00 h. I Sesión del VIII Concurso de Mascletás Nocturnas “Pólvora a la Nit”. Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici. Emplazamiento: Mercado Babel. [Patrocina: AMSTEL] DOMINGO, 14 DE JUNIO 20.00 h. Cabalgata del Ninot Itinerario: Avda. de Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, C/Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento 01.00 H. II Session of 8th Night Mas- cletás “Pólvora a la Nit” Contest.Pyrotech- nic Company: Fuegos Artificiales Her- manos Fernández,S.L. Location: Gran Vía-Garbinet. [Sponsored by: AMSTEL] MONDAY, 15TH JUNE 00.00 H. III Session of 8th Night Mas- cletás “Pólvora a la Nit” Contest Pyrotechnic Company: Élite Fuegos Ar- tificiales,S.L.Location: Curricán Street. [Sponsored by: AMSTEL] TUESDAY, 16TH JUNE 00.00 H. IV Session of 8th Night Mas- cletás “Pólvora a la Nit” Contest.Pyrotech- nic Company: Pirotecnia Alpujarreña. Lo- cation: Pablo Neruda Street. [Sponsored by: AMSTEL] WEDNESDAY, 17TH JUNE 00.00 H. V Session of 8th Night Mas- cletás “Pólvora a la Nit” Contest Pyrotechnic Company: Pirotecnia Martí Location: Plaza de los Luceros. [Spon- sored by: AMSTEL]9. Del 20 al 24 de Juny2015 9 01.00 H. II Sessió del VIII Concurs de Mascletaes Nocturnes “Pólvora a la Nit”. Pirotècnia: Fuegos Artificiales Hermanos Fernández,S.L.Emplaçament: Gran Via-Garbinet. [Patrocina: AMSTEL] DILLUNS, 15 DE JUNY 00.00 H. III Sessió del VIII Concurs de Mascletaes Nocturnes “Pólvora a la Nit”. Pirotècnia: Élite Fuegos Artificiales,S.L. Emplaçament: carrer del Curricà. [Patro- cina: AMSTEL]. DIMARTS, 16 DE JUNY 00.00 H. IV Sessió del VIII Concurs de Mascletaes Nocturnes “Pólvora a la Nit”. Pirotècnia: Pirotecnia Alpujarreña. Emplaçament: carrer de Pablo Neruda. [Patrocina: AMSTEL] 01,00 h. II Sesión del VIII Concurso de Mascletás Nocturnas “Pólvora a la Nit”. Pirotecnia: Fuegos Artificiales Hermanos Fernández,S.L. Emplazamiento: Gran Vía-Garbinet. [Patrocina: AMSTEL] LUNES, 15 DE JUNIO 00.00 h. III Sesión del VIII Concurso de Mascletás Nocturnas “Pólvora a la Nit”. Pirotecnia: Élite Fuegos Artificiales,S.L. Emplazamiento: Calle Curricán . [Patrocina: AMSTEL] MARTES, 16 DE JUNIO 00.00 h. IV Sesión del VIII Concurso de Mascletá Nocturnas “Pólvora a la Nit”. Pirotecnia: Pirotecnia Alpujarreña. Emplazamiento: Calle Pablo Neruda. [Patrocina: AMSTEL] THURSDAY, 18TH JUNE 14.00 H. I Session of the 28th Mascletás Contest.Pyrotechnic Company: Coeters Dragon.Location: Plaza de los Luceros. [Sponsored by: AMSTEL] FRIDAY, 19TH JUNE 13.00 H. Opening of the Fogueres Market.Location: Federico Soto Avenue 14.00 H. II Session of the 28th Mas- cletás Contest.Pyrotechnic Company: Pirotecnia Turis.Location: Plaza de los Luceros. [Sponsored by: AMSTEL] 00.00 H. Plantà (Setting up) of Infant Fogueres and “Ninots de Carrer” SATURDAY, 20TH JUNE 09.00 H. Visit of the Jury to Infant Fogueres 09.00 H. Visit of the Jury of the 29th “Ninots de Carrer” Contest 14.00 H. III Session of the 28th Mas- cletás Contest.Pyrotechnic Company: Élite Fuegos Artificiales.Location: Plaza de los Luceros. [Sponsored by: AMSTEL]

10. Alacant de FOGUERES SantJoan10 DIMECRES, 17 DE JUNY 00.00 H. V Sessió del VIII Concurs de Mascletaes Nocturnes “Pólvora a la Nit” Pirotècnia: Pirotècnia Martí Emplaçament: plaça dels Estels. [Patro- cina: AMSTEL] DIJOUS, 18 DE JUNY 14.00 H. I Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Coeters Dragón. Emplaçament: plaça dels Estels. [Patro- cina: AMSTEL] DIVENDRES, 19 DE JUNY 13.00 H. Inauguració del Mercat de Fogueres.Emplaçament: av. de Federico Soto 14.00 H. II Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Pirotècnia Turís. Emplaçament: plaça dels Estels. [Patro- cina: AMSTEL] 00.00 H. Plantà de Fogueres Infantils i “Ninots de Carrer” MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO 00.00 h. V Sesión del VIII Concurso de Mascletás Nocturnas “Pólvora a la Nit”. Pirotecnia: Pirotecnia Martí.Emplaza- miento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL] JUEVES, 18 DE JUNIO 14.00 h. I Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Coeters Dragon. Emplazamiento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL]. VIERNES, 19 DE JUNIO 13.00 h. Inauguración del Mercadito de Fogueres.Emplazamiento: Avda. de Federico Soto 14.00 h. II Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Pirotecnia Turis. Emplazamiento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL] 00.00 h. Plantà de Fogueres Infantils y “Ninots de Carrer” 19.00 H. Bullfight Bulls of Zaluendo for Finito de Córdoba, Paquirri and El Fandi.Plaza de Toros of Alicante 00.00 H. 5th “Arribada del Foc – Pedro Valera”.Light sound and fireworks Show Façade of Shopping Center “El Corte Inglés”, Churruca St. [Sponsored by: EL CORTE INGLÉS - ALICANTE] 00.00 H. Plantà (Setting up) of Fogu- eres,Barraques and decorated Streets Figs and “Coca amb Tonyina” (Tuna Pie) SUNDAY, 21ST JUNE 08.00 H. “Despertá” (petards and music bands) in all quarters 09.00 H. Visit of the Jury to Fogueres, the most innovator Fogueres,Barraques and decorated Streets

11. Del 20 al 24 de Juny2015 11 DISSABTE, 20 DE JUNY 09.00 H. Visita del Jurat de Fogueres Infantils 09.00 H. Visita del Jurat del XIX certa- men de “Ninots de Carrer” 14.00 H. III Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Élite Fuegos Artificiales.Emplaçament: plaça dels Estels. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 H. Correguda de Bous.Bous de Zalduendo per a Finito de Córdoba, Paqui- rri i El Fandi.Plaça de Bous d’Alacant 00.00 H. V “Arribada del Foc – Pedro Valera”.Espectacle de llum,so i pirotècnia. Façana d’’El Corte Inglés’, carrer de Churruca. [Patrocina: EL CORTE INGLÉS - ALACANT] 00,00 H. Plantà de Fogueres, Barraques i Carrers Adornats. Bacores i coca amb tonyina SÁBADO, 20 DE JUNIO 09.00 h. Visita del Jurado de Fogueres Infantils 09.00 h. Visita del Jurado del XIX certamen de “Ninots de Carrer” 14.00 h. III Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Élite Fuegos Artificiales.Emplazamiento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL]. 19.00 h. Corrida de Toros.Toros de Zal- duendo para Finito de Córdoba,Paquirri y El Fandi. Plaza de Toros de Alicante 00.00 h. V “Arribada del Foc – Pedro Valera”.Espectáculo de luz,sonido y pirotecnia.Fachada de “El Corte Inglés”, calle Churruca. [Patrocina: EL CORTE INGLÉS - ALICANTE] 00.00 h. Plantà de Fogueres,Barraques i Carrers Adornats.Bacores i coca amb tonyina 12.00 H. Homage to Gabriel Miró. Plaza de Gabriel Miró – District: Plaza de Gabriel Miró 13.00 H. Homage toJosé María Py.José María Py Street - District: José María Py 14.00 H. IV Session of the 28th Mas- cletás Contest.Pyrotechnic Company: Pirotecnia Martí.Location: Plaza de los Luceros. [Sponsored by: AMSTEL]. 19.00 H. Floral Offering (I Session). Itinerary: Alfonso el Sabio Avenue, Rambla de Méndez Núñez, San José St. , Plaza del Abad Penalva, Concatedral, Miguel Soler St., San Nicolás, Rafael Al- tamira St. and Plaza del Ayuntamiento Infant Bellesa del Foc and her court,- Dames d’Honor,will close the Parade

12. Alacant de FOGUERES SantJoan12 DIUMENGE, 21 DE JUNY 08.00 H. “Despertà” als districtes 09.00 H. Visita del Jurat de Fogueres, Fogueres més Innovadores, Barraques i Carrers Adornats 12.00 H. Homenatge a Gabriel Miró Pl. de Gabriel Miró - Districte Plaça de Gabriel Miró 13.00 H. Homenatge a José María Py C/ José María Py - Districte José María Py 14.00 H. IV Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Pirotècnia Martí. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 H. Ofrena de Flors (I Sessió). Itinerari: av. d’Alfons el Savi, Rambla de Méndez Núñez, Sant Josep, plaça de l’Abat Penalva, cocate- dral, Miguel Soler, Sant Nicolau, Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament Tancarà la desfilada la Bellea del Foc In- fantil d’Alacant i les seues Dames d’Honor DOMINGO, 21 DE JUNIO 08.00 h. “Despertá” en los distritos 09.00 h. Visita del Jurado de Fogueres, Fogueres mes Innovadores,Barraques i Carrers.Adornats 12.00 h. Homenaje a Gabriel Miró. Pl. de Gabriel Miró – Distrito Plaza de Gabriel Miró 13.00 h. Homenaje a José María Py. C/ José María Py - Distrito José María Py 14.00 h. IV Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Pirotecnia Martí.[Patrocina: AMSTEL] 19.00 h. Ofrenda de Flores (I Sesión) Itinerario: Avda. de Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, San José, Plaza del Abad Penalva, Concatedral, Miguel Soler, San Nicolás, Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento Cerrará el desfile la Bellesa del Foc Infantil d’Alacant i les seues Dames d’Honor 19.00 H. Bullfight on Horseback. Bulls of Fermín Bohórquez for Fermín Bohórquez,Andy Cartagena and Lea Vicens.Plaza de Toros of Alicante 23.00 H. Open-air dance in Barracas and Racós. MONDAY, 22ND JUNE 08.00 H. “Despertá” (petards and music bands) in all quarters 11.00 H. Awards Parade. Itinerary: Plaza del Ayuntamiento, Rafael Altami- ra St. and Rambla, to the Tribune of Portal de Elche 13.00 H. Parade of Giants and Big Heads of the City of Alicante.From a Plaza del Ayuntamiento to Plaza de los Luceros13. Del 20 al 24 de Juny2015 13 19.00 H. Correguda de Piques. Bous de Fermín Bohórquez per a Fermín Bohórquez,Andy Cartagena i Lea Vicens Plaça de Bous d’Alacant 22.00 H. Revetles en Barraques i Racons DILLUNS, 22 DE JUNY 08.00 H. Despertà als districtes 11.00 H. Desfilada d’Entrega de Premis Itinerari: plaça de l’Ajuntament,Rafael Altamira i Rambla,fins a la tribuna del Portal d’Elx 13.00 H. Cercavila Nanos i Gegants de la Ciutat d’Alacant.Des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça dels Estels 14.00 H. V Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Pirotecnia Alpuja- rreña.Emplaçament: plaça dels Estels. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 h. Corrida de Rejones.Toros de Fermín Bohórquez para Fermín Bohór- quez,Andy Cartagena y Lea Vicens.Plaza de Toros de Alicante 22.00 h. Verbenas en Barracas y Racós LUNES, 22 DE JUNIO 08.00 h. Despertá en los distritos 11.00 h. Desfile de Entrega de Premios Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Rafael Altamira y Rambla, hasta la tribuna del Portal de Elche 13.00h.PasacalleNanosiGegantsdela CiudaddeAlicante.DesdelaPlazadelAyun- tamientohastalaPlazadelosLuceros 14.00 h. V Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Pirotecnia Alpujarreña. Emplazamiento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL] 14.00 H.VSession of the 28th Mascletás Contest.Pyrotechnic Company: Pyrotech- nic CompanyAlpujarreña.Location: Plaza de los Luceros.[Sponsored by:AMSTEL] 19.00 H. Floral Offering (II Session). Itinerary: Alfonso el Sabio Avenua, Rambla de Méndez Núñez, San José St. , Plaza del Abad Penalva, Concatedral, Miguel Soler St. , San Nicolás, Rafael Al- tamira St. and Plaza del Ayuntamiento Festive and Regional Delegations, Bellesa del Foc of Alicante and her court,Dames d’Honor,will close the Procession 19.00 H. Bullfight with young Bulls. Young Bulls of Fuente Ymbro for Borja Álvarez,Ginés Marín and Varea.Plaza de Toros of Alicante 22.00 H. Open-air dance in Barracas and Racós. TUESDAY, 23RD JUNE 08.00 H. “Despertá” (petards and music bands) in all quarters

14. Alacant de FOGUERES SantJoan14 19.00 H. Ofrena de Flors (II Sessió) Itinerari: av. d’Alfons el Savi, Rambla de Méndez Núñez, Sant Josep, plaça de l’Abat Penalva, cocatedral, Miguel Soler, Sant Nicolau, Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament Tancaran la desfilada cases regionals i delegacions festeres,la Bellea del Foc d’Alacant i les seues Dames d’Honor 19.00 H. Correguda de jònecs.Jònecs de Fuente Ymbro per a Borja Álvarez, Ginés Marín i Varea.Plaça de Bous d’Alacant 22.00 H. Revetles en Barraques i Racons DIMARTS, 23 DE JUNY 08.00 H. Despertà als districtes 13.00 H. Cercavila Nanos i Gegants de la Ciutat d’Alacant.Des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça dels Estels 19.00 h. Ofrenda de Flores (II Sesión) Itinerario: Avda. de Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, San José, Plaza del Abad Penalva, Concatedral, Miguel Soler, San Nicolás, Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento. Cerrarán el desfile casas regionales y delegaciones festeras,la Bellesa del Foc d’Alacant i les seues Dames d’Honor 19.00 h. Novillada.Novillos de Fuente Ymbro para Borja Álvarez,Ginés Marín y Varea. Plaza de Toros de Alicante 22.00 h. Verbenas en Barracas y Racós MARTES, 23 DE JUNIO 08.00 h. Despertá en los distritos 13.00 h. Pasacalle Nanos i Gegants de la Ciudad de Alicante.Desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de los Luceros 13.00 H. Parade of Giants and Big Heads of the City of Alicante.From Plaza del Ayuntamiento to Plaza de los Luceros 14.00 H. VI Session of the 28th Mas- cletás Contest.Pyrotechnic Company: Alicantina de Focs i Artifici.Location: Plaza de los Luceros. [Sponsored by: AMSTEL] 19.00 H. Bullfight.Bulls of Daniel Ruíz for Morante de la Puebla,El Juli and Alejandro Talavante Location: Plaza de Toros of Alicante 20.30 H. 60th International Folk Parade. Itinerary: Alfonso el Sabio Avenue, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Alta- mira St. and Plaza del Ayuntamiento 22.00 H. Open-air dance in Barracas and Racós WEDNESDAY, 24TH JUNE 08.00 H. “Despertá” (petards and music bands) in all quarters

15. Del 20 al 24 de Juny2015 15 13.00 H. Parade of Giants and Big Heads of the City of Alicante From Plaza del Ayuntamiento to Plaza de los Luceros 14.00 H. VII Session of the 28th Mas- cletás Contest.Pyrotechnic Company: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández Location: Plaza de los Luceros. [Spon- sored by: AMSTEL] 19.00 H. Bullfight and Bullfight on Horseback.Two Bulls of Fermín Bohórquez for Manuel Manzanares and four bulls of Núñez del Cuvillo for Enrique Ponce and José Mari Manzanares Location: Plaza de Toros of Alicante 20.00 H. Fogueres’ Official Mass Concatedral San Nicolás de Bari 14.00 H. VI Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Alacantina de Focs i Artifici.Emplaçament: Plaça dels Estels. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 H. Correguda de Bous Bous de Daniel Ruíz per a Morante de la Puebla,El Juli i Alejandro Talavante. Emplaçament: Plaça de Bous d’Alacant 20.30 H. LX Desfilada Folklòrica Inter- nacional.Itinerari: av. d’Alfons el Savi, Rambla de Méndez Núñez, C/Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament 22.00 H. Revetles en Barraques i Racons DIMECRES, 24 DE JUNY 08.00 H. Despertà als districtes 13.00 H. Cercavila Nanos i Gegants de la Ciutat d’Alacant.Des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça dels Estels 14.00 h. VI Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici. Emplazamiento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 h. Corrida de Toros.Toros de Daniel Ruíz para Morante de la Puebla,El Juli y Alejandro Talavante.Emplazamien- to: Plaza de Toros de Alicante 20.30 h. LXDesfile Folklórico Internacio- nal.Itinerario:Avda.deAlfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez,C/Rafael. Altamira y Plaza delAyuntamiento 22.00 h. Verbenas en Barracas y Racós MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO 08.00 h. Despertá en los distritos 13.00h.PasacalleNanosiGegantsdela CiudaddeAlicante.DesdelaPlazadelAyun- tamientohastalaPlazadelosLuceros

16. Alacant deFOGUERES SantJoan16 14.00 H. VII Sessió del XXVIII Concurs de Mascletaes.Pirotècnia: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández.Em- plaçament: plaça dels Estels. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 H. Correguda de Bous i Piques Dos bous de Fermín Bohórquez per a piques i quatre per a toreig de Núñez del Cuvillo,per a Manuel Manzanares, Enrique Ponce i José Mari Manzanares. Emplaçament: Plaça de Bous d’Alacant 20.00 H. Missa Oficial de Fogueres. Cocatedral de Sant Nicolau de Bari 00.00 H. Monumental Palmera.Pi- rotècnia: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández.Emplaçament: Cim del Benacantil A continuació: Cremà de la Foguera Ofi- cial i Foguera Oficial Infantil.Pirotècnia: Alacantina de Focs i Artifici A continuació,Cremà de Fogueres, Fogue- res Infantils i Barraques en cada districte 14.00 h. VII Sesión del XXVIII Concurso de Mascletás.Pirotecnia: Fuegos Arti- ficiales Hermanos Ferrández. Emplaza- miento: Plaza de los Luceros. [Patrocina: AMSTEL] 19.00 h. Corrida de Toros y Rejones Dos toros de Fermín Bohórquez para rejones y cuatro para lidia de Núñez del Cuvillo,para Manuel Manzanares,Enrique Ponce y José Mari Manzanares.Emplaza- miento: Plaza de Toros de Alicante 20.00 h. Misa Oficial de Hogueras.Con- catedral de San Nicolás de Bari 00.00 h. Monumental Palmera.Piro- tecnia: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández.Emplazamiento: Cumbre del Monte Benacantil. A continuación: Cremá de la Foguera Oficial y Foguera Oficial Infantil.Pirotecnia: Alicantina de Focs i Artifici Seguidamente,Cremá de Fogueres, Fogueres Infantils i Barraques en cada distrito 00.00 H. Monumental Palm Pyrotechnic Company: Fuegos Artifi- ciales Hermanos Ferrández.Location: Summit of Mount Benacantil Following: The Burning of the Official Foguera and Infant Official Foguera. Pyrotechnic Company: Alicantina de Focs i Artifici Next: Burning of Fogueres, Infant Fogu- eres and Barraques in each district. CASTLE OF FIREWORKS , 25TH - 29TH JUNE, PLAYA DEL POSTIGUET, AT 00:00 H. Thursday, 25th June: I Session of the 65th International Firework Contest Pyrotechnic Company: Pirotecnia Vulcano17. Del 20 al 24 de Juny2015 17 CASTILLOS DE FUEGOS ARTIFICIA- LES, 25 AL 29 DE JUNIO, PLAYA DEL POSTIGUET, A LAS 00:00 H. Jueves,25 de junio:ISesióndelLXV ConcursoInternacionaldeFuegosArtificiales Pirotecnia: Pirotecnia Vulcano Viernes, 26 de junio: II Sesión del LXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Pirotecnia: Coeters Dragón Sábado, 27 de junio: III Sesión del LXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Pirotecnia: Pirotecnia Martí Domingo, 28 de junio: IV Sesión del LXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Pirotecnia: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández Lunes,29 de junio:VSesióndelLXV ConcursoInternacionaldeFuegosArtificiales Pirotecnia: Propyro CASTELLS DE FOCS ARTIFICIALS, 25 AL 29 DE JUNY, PLATJA DEL POSTI- GUET, A LES 00.00 H. Dijous, 25 de juny: I Sessió del LXV Concurs Internacional de Focs Artificials. Pirotècnia: Pirotècnia Vulcano Divendres, 26 de juny: II Sessió del LXV Concurs Internacional de Focs Artificials. Pirotècnia: Coeters Dragón Dissabte, 27 de juny: III Sessió del LXV Concurs Internacional de Focs Artificials. Pirotècnia: Pirotècnia Martí Diumenge, 28 de juny: IV Sessió del LXV Concurs Internacional de Focs Artificials. Pirotècnia: Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández Dilluns, 29 de juny: V Sessió del LXV Concurs Internacional de Focs Artificials Pirotècnia: Propyro Friday, 26th June: II Session of the 65th International Firework Contest Pyrotechnic Company: Coeters Dragón Saturday, 27th June: III Session of the 65th International Firework Contest Pyrotechnic Company: Pirotecnia Martí Sunday, 28th June: IV Session of the 65th International Firework Contest Pyrotechnic Company: Fuegos Artificia- les Hermanos Ferrández Monday, 29th June: V Session of the 65th International Firework Contest Pyrotechnic Company: Propyro

18. Alacant de FOGUERES SantJoan18 El disparo de espectáculos pirotécnicos-sonoros puede superar los 120 decibelios,por lo que es aconsejable adoptar medidas de precaución, especialmente en el caso de los menores. Si el ruido te parece muy fuerte,no te tapes los oídos,es mejor que abras la boca un poco. Respeta las medidas de seguridad por muy pequeño que sea el disparo. Antes de situarte para ver una mascletà, controla la dirección del viento para evitar que tanto el humo del disparo como la onda expansiva sonora vayan hacia ti. Evita el coche en la medida de lo posible,usa el transporte público.Puedes consultar las medidas de tráfico en www.alicante.es. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Las Hogueras se viven en la calle,y comer, beber, merendar,pasear,disfrutar de los monumentos,los conciertos,los desfiles,el ambiente festero en general no tiene por qué reñirse con ser limpio. El tir d’espectacles pirotècnics-sonors pot superar els 120 decibels,per la qual cosa és aconsellable adoptar mesures de precaució, especialment en el cas dels menors. Si el soroll et pareix molt fort,no et tapes les orelles,és millor que òbrigues la boca un poc. Respecta les mesures de seguretat per molt xicotet que siga el tir. Abans de situar-te per a veure una mascletà, controla la direcció del vent per evitar que tant el fum del tir com l’ona expansiva sonora vagen cap a tu. Evita el cotxe en la mesura que siga possible, usa el transport públic.Pots consultar les mesures de trànsit en www.alicante.es. Ajuda’ns a mantindre neta la ciutat. Les Fogueres es viuen al carrer, i menjar, beure, passejar, gaudir dels monuments, els concerts, les desfilades, l’ambient fester en general no té per què renyir-se amb el fet de ser net. The shoot of pyrotechnic-resounding shows can exceed 120 decibels, so it is advisable to adopt preventive measures, especially for children. If you feel the noise is too loud,do not cover your ears.It is better to open a little your mouth. Respect security measures even if the shoot is very small. Before attending to Mascletà,you have to control the wind direction in order to avoid the smoke of the shoot and the shock wave come to you. Avoid using the car as much as possible and use public transport.You can consult traffic measures in www.alicante.es Help us to maintain clean the city.Hogueras are lived in streets,and you can eat,drink,have a snack,walk,enjoy the monuments,concerts, parades and happy environment,in general,all these acts are compatible with cleaning. RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR EN HOGUERAS RECOMMENDATIONS FOR ENJOYING HOGUERAS RECOMANACIONS PER A GAUDIR EN FOGUERES

19. Del 20 al 24 de Juny2015 19 PIROTECNIA PALMERA - CASTILLO STA BÁRBARA NOCTURNAS DIURNAS - PLAZA DE LOS LUCEROS 14:00 H. CASTILLOS - PLAYA DEL POSTIGUET 00:00 H. DÍA DÍA LUGAR DÍA DÍA ALICANTINA DE FOCS I ARTIFICI,S.L. - 13 01.00h. MERCABABEL 23 - COETERS DRAGÓN SCV - - - 18 26 ÉLITE FUEGOS ARTIFICIALES,S.L. - 15 00:00h. C/ CURRICÁN 20 - FUEGOS ARTIFICIALES HERMANOS FERRÁNDEZ 24 00:00h. 14 01:00h. GRAN VÍA- GARBINET 24 28 PIROTECNIA ALPUJARREÑA - 16 00:00h. C/ PABLO NERUDA 22 - PIROTECNIA MARTÍ,S.L. - 17 00:00h. PLAZA LUCEROS 21 27 PIROTECNIA PABLO,S.L. - - - - - PIROTECNIATURIS,S.L. - - - 19 - PIROTECNIAVULCANO, S.L. - - - - 25 PROPYRO,PRODUCTOR PIROTÉCNICOS LDA (PORTUGAL) - - - - 29 CUADRO-RESUMEN DISPAROS PIROTÉCNICOS FOGUERES 2015

20. Alacant deFOGUERES SantJoan20 CATEGORÍA HOGUERA UBICACIÓN ESPECIAL CAROLINASALTAS CalleGeneralEspartero/CallePinoso ESPECIAL FLORIDA-PLAZADELAVIÑA ZonadeArenadededentrodelaPlazadelaViña ESPECIAL FLORIDA-PORTAZGO CalleCefeo15 ESPECIAL FOGUERER-CAROLINAS CalleCánovasdelCastillo/CalleFoguerer ESPECIAL HERNANCORTES PlazaMontañeta5 ESPECIAL LACERAMICA CalleAlfonsoGuixotGuixot/CalleMartínLutero King ESPECIAL PARQUE-PLAZAGALICIA PlazaGalicia1 ESPECIAL POLIGONODESANBLAS AvenidaDoctorRico(Parking) ESPECIAL SAGRADAFAMILIA CallePintorZuloaga/CalleMiguelJiménezReyes ESPECIAL SANTBLAI-LATORRETA AvenidaDeportistaIsabelFernández/Calle CiudaddeWenzhou ESPECIAL SENECA-AUTOBUSOS CallePintorLorenzoCasanova(nuevaplaza) PRIMERA ALFONSOELSABIO AvenidaAlfonsoelSabioconCalleBelando PRIMERA ANGELES-FELIPEBERGE CalleJacintoBenavente/CalleVenezuela PRIMERA BAVER-ELSANTIGONS CalleFranciscoMuñozLlorens/CalleNadadora CarmenSoto PRIMERA BENALUA CalleArquitectoGuardiola/CallePardoGimeno PRIMERA PASSEIGDEGOMIZ FinalParkingCochesPasseigdeGómiz PRIMERA PORTD´ALACANT PuertoAlicante(alturaescaleradelareina) SEGUNDA ALTOZANO AvenidaCondeLumiares/CalleZarandieta SEGUNDA CALVOSOTELO PlazaCalvoSotelo5 SEGUNDA DIPUTACIO-RENFE AvenidadelaEstación/CalledelTucumán SEGUNDA EXPLANADA PaseoExplanadadeEspaña/CalleCervantes SEGUNDA FLORIDA-SUR CalleCastor/CalleTomásAznarDomenech CLASIFICACIÓN DE HOGUERAS SEGÚN SU CATEGORÍA

21. Del 20 al 24 de Juny2015 21 CATEGORÍA HOGUERA UBICACIÓN SEGUNDA MERCADOCENTRAL AvenidaAlfonsoelSabioconCalledelCapitán Segarra SEGUNDA PARQUEDELASAVENIDAS CalleDoctorCristóbalPardo(PuertaIglesia) SEGUNDA SANTBLAIDEDALT AvenidaDoctorRicoconRecaderodelosRios TERCERA AVENIDALORING-ESTACION AvenidadeOscarEspla3(PaseoCentral) TERCERA CALDERONDELABARCA-PLAZA DEESPAÑA PlazaEspaña(MonumentoFoguerer) TERCERA DOCTORBERGEZ-CAROLINAS CalleDatoIradier/CalleSanPablo, TERCERA DONBOSCO CalleMédicoEnriqueCarratalá/PlazaPapaJuan PabloII TERCERA LAFLORIDA CalleArturo/CalleRigel/PlazaMagallanes TERCERA LOSANGELES CalleJuandeJuanes/PlazaJoaquínMaríaLópez TERCERA PLAZADESANTAMARIA CalleJorgeJuan6 TERCERA SANFERNANDO CalleJuandeHerrera/CallePintorVelázquez TERCERA SANTAISABEL CalleMaestroCaballero1 CUARTA ALTOZANOSUR AvenidaPintorBaeza/CalleOlof Palme CUARTA AVENIDACOSTABLANCA- ENTREPLAYAS CalledelCurricán13 CUARTA CAROLINESBAIXES CallePoetaZorrilla/CarrerCronistaViravéns CUARTA CARRERSANTVICENT CalleSanVicente28 CUARTA GRANVIA-GARBINET CalleGranjadeRocamora/CarrerCastellde Castells CUARTA LACONDOMINA PaseoCentralAvenidaHistoriadorVicenteRamos 1 CUARTA PLA-HOSPITAL CalleBarcelona/CalleGeneralElizaicin CUARTA PLAZADEGABRIELMIRO CalleCid/PlazaGabrielMiro CUARTA PLAZADERUPERTOCHAPI AvenidadelaConstitución4 CUARTA POLIGONOBABEL-BERNARDO PEREZSALES AvenidadelAlcaldeLorenzoCarbonell54 CUARTA RAMBLADEMENDEZNUÑEZ RamblaMéndezNúñez3

22. Alacant deFOGUERES SantJoan22 CATEGORÍA HOGUERA UBICACIÓN CUARTA SANBLAS CalledelPintorGisbert27 CUARTA SANNICOLASDEBARI- BENISAUDET CalleSacerdoteIsidroAlber/CalleTibi CUARTA VIAPARC-VISTAHERMOSA AvenidaAntonioRamosCarratalá139 QUINTA ALACANTGOLF PaseocentralentreCalleEscultorJoséGutiérrez/ AvenidadelasNaciones(delanteHotelEsperia) QUINTA BENITOPEREZGALDOS CalleMaestroGaztambide3 QUINTA CAMPOAMORNORTE-PLAZADE AMERICA CalleJavierCarratalá/CalleRafaelAsín QUINTA JOSEANGELGUIRAO AvingudaPintorXavierSoler/AvenidaCiudadLeón deNicaragua(PaseoCentral) QUINTA JUANXXIII CallePeriodistaFranciscoBasMingot(parking rotondapartebaja) QUINTA MAISONNAVE AvenidaMaisonnave/CalleSerrano QUINTA MONJAS-SANTAFAZ PlazadelaSantaFaz8 QUINTA OSCARESPLA AvenidaOscarEsplá/CarrerCarlet(paseocentral) QUINTA PLA-METAL CalleInmaculadadelPlá12 QUINTA RABASSA CalleVascodeGama39 QUINTA SANTODOMINGO-PLAZA TOMASVALCARCEL CalleRadiofonistaRaúlAlvarez(RotondaColegio) QUINTA VIRGENDELREMEDIO-LACRUZ CarrerDoctorClaramunt6 SEXTAA BARRIL´HARMONIA CarrerTorreGadea SEXTAA BARRIOJOSEANTONIO CalleSantaMariaMazzarello(Juzgados) SEXTAA BARRIOOBRERO CalleMaríaAuxiliadora/CalleSalvadorGarcía Muñoz SEXTAA CAMPOAMOR PaseoCampoamor(AvenidaAlcoy) SEXTAA CIUDADDEASIS CalleCefeo/CalleEduardoLangucha SEXTAA FRANCISCOALBERT CalleDeportistaManuelSuárez2 SEXTAA GRANVIA-SUR PaseoJuanFuster SEXTAA LAMARINA PaseoPlayaPostiguet/EstacióndelaMarina
23. Del 20 al 24 de Juny2015 23 CATEGORÍA HOGUERA UBICACIÓN SEXTAA MERCADO-BABEL CalleAsilo(ParkingMercadoBabel) SEXTAA NOUALIPARK CalleMedicoPedroHerrero3 SEXTAA NOUBABEL CalleActorArturoLledóconFarmacéuticoAngel Estabier SEXTAA PRINCESAMERCEDES CalleAusóyMonzó/CarrerdelaPrincesa Mercedes SEXTAA PUENTE-VILLAVIEJA CalleToledo/PlazaArquitectoMiguelLópez SEXTAA SANANTONALTO CalleSevilla5 SEXTAA SANANTONBAJO PlazadelaMisericordia SEXTAB BARRISANTAGUSTI CalleMadreEliseaOliver/CalleMosenFenollar SEXTAB BOLADEORO PlazadelSol(AlladoTorreChimenea) SEXTAB BULEVARDELPLA-GARBINET AvenidaPeriodistaRodolfoSalazar40(dentrodel paseodelBulevardelPla) SEXTAB ESCRITORDAMASOALONSO CalleEscritorDámasoAlonso5-7 SEXTAB JOSEMARIAPY AvenidaGeneralMarvá(DentrodelPaseoCentral) SEXTAB NOUALACANT CalleGeneralEspartero124 SEXTAB OBRASOCIALDELHOGAR CalleRedován(PuertaColegio) SEXTAB PLADELBONREPOS-LAGOTETA FinalAvenidaPeriodistaRodolfoSalazar(dentro delpaseodelBulevardelPla) SEXTAB PLAZADEARGEL CalleValleInclán15 SEXTAB PLAZADEPIOXII PlazaPíoXII SEXTAB PLAZADELMEDITERRANEO CalleVicenteAlexandre12 SEXTAB PLAZALOMORANT PlaçaLoMorant13 SEXTAB PORTUARIOS-PLABONREPOS CalleHaroldoParres/CalleIngenieroCanales/ PlazaEstella SEXTAB RABASA-POLIGONOINDISTRIAL ParkingLobodeGubio SEXTAB TOMBOLA CalleVirgendelPuig Hogueras que participan en las Fiestas de Fogueres de Sant Joan 2015 Alacant.

Hogueras
 Altozano

 Avenida Costablanca - Entreplayas

Avenida de Lóring - Estación

Baver - Els antigons

Benito Pérez Galdós

Calderón de la Barca - Plaza de España

Calvo Sotelo

Campoamor Nord - Plaça d'América

Carolinas Altas

Carolines Baixes

Diputació - Renfe

Don Bosco

Escritor Dámaso Alonso

Florida - Plaza La Viña

Florida - Portazgo

Foguerer - Carolinas

Francisco Albert

Gran Vía - Garbinet

Hernán Cortés

José Ángel Guirao

Juan XXIII

L'Harmonia-San Gabriel

La Ceràmica

La Condomina

La Marina

Nou Alipark

Passeig de Gómiz

Pla del Bon Repòs-La Goteta

Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales

Polígono de San Blas

Port d'Alacant

Princesa Mercedes

Rabassa

Rambla de Méndez Núñez

Sagrada Familia

San Antón Alto

San Antón Bajo

San Blas

San Fernando

Sant Blai - La Torreta

Séneca - Autobusos

Vía Parc-Vistahermosa

Villafranqueza - El Palamó

Virgen del Remedio - La Cruz


Hogueras de Alicante en Facebook 

Foguera Ángeles Felipe Bergé Foguera Ángeles Felipe Bergé


Hoguera Parque Avenidas  Parque Avenidas


Foguera L'Harmonia San Gabriel Foguera L'Harmonia San Gabriel

Foguera Pla Bon Repós-La Goteta Foguera Pla Bon Repós-La Goteta

Port d'Alacant Foguera Port d'Alacant Foguera


Foguera Baver-Els Antigons Foguera Baver-Els Antigons


Hoguera Foguerer Carolinas Hoguera Foguerer Carolinas

Hoguera Plaza PIO XII Hoguera Plaza PIO XII


Hoguera Nou Alipark Hoguera Nou Alipark


Hoguera Princesa Mercedes Hoguera Princesa Mercedes


Hoguera Rabasa poligono Industrial Hoguera Rabasapoligono Industrial


HOGUERA PLAZA DE SANTA MARIA HOGUERA PLAZA DE SANTA MARIA


Foguera Altozano Foguera Altozano


Foguera Lillo Juan Foguera Lillo Juan


Foguera Gran Vía-Garbinet Foguera Gran Vía-Garbinet


Foguera Florida Portazgo Foguera Florida Portazgo


Foguera Bola de Oro Foguera Bola de Oro


Foguera Passeig de Gómiz Foguera Passeig de Gómiz


Foguera La Ceràmica Foguera La Ceràmica


Foguera Carolines Baixes Foguera Carolines Baixes


FOGUERA SANT BLAI LA TORRETA FOGUERA SANT BLAI LA TORRETA


Foguera Rambla de Méndez Núñez Foguera Rambla de Méndez Núñez


Foguera Bulevar del Pla - Garbinet Foguera Bulevar del Pla - Garbinet


Hoguera Sagrada Familia Hoguera Sagrada Familia


Foguera Ángeles-Felipe Bergé Foguera Ángeles-Felipe Bergé


Foguera Via Parc Vistahermosa Foguera Via Parc Vistahermosa


Hoguera Mercado Babel Hoguera Mercado Babel

Hoguera PlaMetal Hoguera PlaMetal

Foguera Lillo Juan Foguera Lillo Juan

Barracas en Hogueras de San Juan 2015

Açi no fem res

Alacant Jove

Comencem de nou
Recopilación por parte de GentedeAlicante Extraído de la pagina oficial del la concejalía de fiestas..este programa puede ir cambiando.

No hay comentarios:

Publicar un comentario